Visszacsatolás
2020. május 31. írta: NyIvett

Visszacsatolás

Most van nyitva az Univerzum kommunikációs kapuja, így most, melegében pötyögöm is be az érkezõ érzéseket és gondolatok. Nagyon impulzív energiák mozognak és nagyon open mind vibrálás van! 

A visszacsatolás fontos! Fontos, legyen az negatív vagy pozitív. Személyem szerint még motiválóbb tud lenni, ha negatív visszacsatolást kapok. Inkább a visszacsatolás szót használnám, mint a kritika szót, számomra ez szebb és dúsabb. Őszintén megvallva egy negatív visszacsatolás az úgy pofán tud vágni, mint egy, a Széchenyi fürdõben, - 6 fokban, direktbe kint hagyott, nedves állapotából megjegesedett törölközõ. Szóval, elég mélyen tud érinteni és mélyre tud levinni, de éppen ez benne a jó. Figyelmet hív fel, arra a részünkre, tulajdonságunkra, rossz szokásunkra, amin változtatni kell. Amin és amivel még bõven van dolgunk, amiben még fejlõdnünk kell. Ės csakis felfelé. Van, hogy ezt a negatív visszacsatolást csak mi éljük meg mélyebben, mélyebben, mint ahogyan és ahonnan azt, a külvilágtól, egy vagy több szemelytõl, vagy valóságtól kapjuk. Mélyebben, mint ami a valóság, ami a realitás. Lehet ez a lelkivilágunkból, annak befogadásából, zsigeri reakciókból, nem megfelelõ, beidegzõdött viselkedésmintákból. Öszetett és complex dolog, mint ahogyan a zen esetemben is. Hoppá! Az angol klaviatúra furcsa korrigálása! Hát itt egy elírási hiba történt, ahogy látom, de ha így akart jönni, üzenni, ZEN formában, akkor így hagyom itt, ebben a mondatban, és korrigálom a következõben! Szóval, öszetett és complex dolog, mint ahogyan az én esetmben is. Ėn egy elég mélyen érzõ, mélyen beleérzõ, mások energiáit is mélyen érzõ, mások lelkivilágába, érzéseibe beleérzõ, együtt-érzõ ember vagyok. Ha röviden, és tömören szeretném összegezni, akkor úgy írom le és fogalmazom meg, hogy érzésekkel fogom fel a történéseket, tapasztalatokat. Azt, ami velem történik, ami körülöttem, a világban történik, ami másokkal történik. Ėrzelemmel, érzelmekkel, érzelem fókuszálással, érzelmek meg-és kinyilatkoztatásán keresztül kommunikálok. Ez az átlagostól eltérõ kommunikáció, és nehezebben is fogadják be mások, nehezebben reagál rá a környezet, emberek, világ. Kedves, valódi szeretettel teli, életükben és hivatás-küldetésükben is sikeres, volt spirituális tanítóim, hozzám idézett tanításai szerint ez nem igazán jó, mert az emberek többsége tényekkel, konkrétumokkal, tárgyakkal, szituációk pontos leírásával kommunikál, és ez megnehezíti a kommunikációmat, a megértésre találást, a világban való létezésemet. Már nem tudom felidézni a pontos, abszolút mindig építõ meglátásukat, megfogalmazásukat, a hozzám idézett mondatokat. A lényeg ebben rejlik. Szóval, kevesebben vagyunk ilyen, érzésvilággal kommunikáló emberek, mint a másik oldal. Valóban nehezebb így megértetni magunkat, hiszen mindenkinek eltérõ az érzelmi intelligencia szintje, és más frekvencián, csatornákon keresztül kommun-állnak, kommuni-k-ál(l)nak. Egy sokkalta kommunikálisabb csatornán. Viszont eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy bármi, és minden, ami ilyen úton történt az életemben, ami ilyen úton valósult meg, abban volt az eredetiség, hitelesség. Hiszen ez vagyok én! Minden, ami a belsõ világomból kifelé tükrözõdik, sugárzik, és ami abból a fizikai világban testet ölt. Ės igen, én ezt büszkén vállalom, felvállalom és megmutatom. Tudom, hogy rajtam kívül sok más ilyen ember is van. Ismerem õket, és látom a napi szenvedéseiket a Világban. Látom, a napi harcaikat, amiket a környezetükben, munkahelyeiken, szociális helyeken, családjukon belül tapasztalnak meg. Ahogyan az érzésvilágukkal próbálnak kommunikálni, és sok esetben nem találnak megértésre. Látom, és tapasztalom azt, hogy rajtam kívül egyre több ilyen ember van, egyre több ilyen ember születik és kapcsolódik egymással, másokkal. Hiszem, hogy az ilyen emberekhez való, - viccsen fogalmazva, - kezelési útmutató segítségül szolgálhat az õ megértésükre. Hiszem, ha beszélünk róla, ha elmeséljük, ha bemutatjuk, hogy milyen a mi világunk, akkor az egy más nézõpontot kap, és talán megértésre is talál ezáltal. Ha valaki közelebbrõl megismer egy ilyen embert, vagy bevonzódik hozzá, egymáshoz vonzódnak (és ezt most mindennemũ szexuális vonatkoztatás nélkül értem, és értendõ) egy csatornára hangolódnak, akkor ott egy mélyebb kapcsolódás, mélyebb megismerés fog történni. Megismerõdik az érzés-világ-kommunikáció. Lásd a mûvészembereket, hiszen õk is hasonlóképpen kommunikálnak. Kifejezésre juttatják a belsõ világukban rejlõ kincseket, hogy aztán oda-adják, megosszák MAGUKAT másokkal. Hát mi másról is szólhatna ez az egész, mint arról, hogy az érzéseim kefejezésén keresztül megosztom magam másokkal. Oda adok nekik valamit magamból. Valakinek, akinek pont erre van szüksége. Valakinek, akinek ez segít, akit épít, akit támogat, aki ki-  és/vagy megérdemli, vagy csak spontán átadódik neki, vagy átvesz ebbõl az energiaból. Nem leszív, vagy elvesz. Tudatos, érzelem átirányítással, átküldéssel oda-adódik. Ad és épít. Ės mi lehetne erõsebb attól, hogy ezt mind kedvességgel, nyitott szívvel, szeretettel tesszük. Miért ne kommunikálhatnánk így, egyre többen és miért ne kommunikálhatna így is akár mindenki! - Lásd, az olyan bölcs, magas intelligenciájú, kivételes civilizációt, mint az Atlantisziak. Vagy az állatvilág, a Földanya csodalényeit, a delfineket, és bálnákat! - Hiszen a cél, a szeretetminõség és annak legmagasabb szinten való megélése, legmagasabb szinten való mûködése, létezése. Belsõ, önmagunk szeretése, és a külsõ, tiszta szeretettel való kapcsolódás.

A visszacsatoláshoz visszatérve, eddig még nem érkezett belõle negatív jellegû, sõt. A napokban csodálatos visszacsatolásokat kaptam arra, aki vagyok, és amit csinálok. Itt most nem magamat szeretném sztárolni, és inkább szokásom másokat dícsérni, és kiemelni mint magamat, valamint a munkásságomat, hogy így fogalmazzak, de igen. Most ennek van itt a helye. Ezt is ki kell, hogy emeljem, és hangot kell adjak annak, hogy büszke vagyok magamra, hogy mũködik és visszakanyarodik hozzám az Univerzumból az az energia, amit kiküldök, amit adok, amibõl oda-adok, amivel önmagamat adom. Visszacsatolás érkezett arról, hogy valódi, amit csinálok, és ahogy azt csinálom. Arról, hogy az íras a szerelmem, amit az Univerzum is megtámogat és ezen keresztül megszólítok, megérintek másokat. Arról, hogy ez mások szívét melengeti, és ezekbõl a történetekbõl, a velem való eszmecserékbõl tanulnak, én pedig még többet tanulok általuk, a szeretetnyelv által. Kölcsönösen többek leszünk általa, és emelkedünk. Olyan szívemnek kedves visszacsatolásokat kaptam, mint “példaértékũ, amit csinálok”, “you are such a special soul and person” vagy “annyira kedves vagy, tele szeretettel.” Csak tanulni lehet tõled. Fantasztikus, ahogyan, amit írsz, gondolsz, érzel. Jól csinálod, tiszta szívvel, telve szeretettel. Több nem is kell.” A rengeteg belõled áradó végtelen türelem és szeretet átjön, és megérinti a lelkem. Nem is tudod  mekkora öröm ez nekem. Csodálatos érzés, amit neked köszönhetek. Az elmúlt hetekben apró darabokra hullott a lelkem, te pedig jössz és begyógyítod a sebeket. Hálásan köszönöm!”

 

Istenem, hát remeg a kezem, és teljes forróságban van a testem, miközben ezeket az üzeneteket kapom és egyúttal gépelem is be! Annyira megérintették az én szívemet és lelkemet is. Fantasztikus érzes, hogy írásos beszélgetésen keresztül, a saját lényembõl áradó energiával ezt tudom magamból kisugározni! Elérzékenyültem most is, és könnyeket fakasztott belõlem ez az újabb felismerés is…Másokat boldoggá tenni, amivel én is boldogabb, gazdagabb leszek. Rávilágítani az Ėlet szeretetére, amitõl én is még jobban szeretem az Ėletet. Ráébreszteni másokat az önmaguk elfogadására, szeretetére, amitõl én is még inkább elfogadom és még jobban szeretem önmagam. Megárasztani, kinyitni az érzésvilágukat, mely álta az enyém is jobban kiárad, kinyílik. Ezért talákoznak az emberek egymással. Tökéletesen meg van alkotva az Isteni rend. Egymásra találás, tapasztalatcsere, egymás segítése, építése, kölcsönös oldás, gyógyulás. Mint ahogyan ezt a Vándorok c. írásomban is elbeszéltem. Csodálatos, csodával határos, áramlik, mûködik, gyógyít.

Megerõsítés ez arról, hogy igenis szenvedéllyel, kitartással kell csinálni, folytatni azt, amire a Jóisten megteremtett, ami a küldetésünk, amit a legjobban tudunk csinálni, amivel a legjobban teljesítjük földi szolgálatunkat, amivel még jobb emberré válhatunk. Amiben a valódi kiteljesedés, boldogság lakozik. Ami a hivatásunk. Amirõl elmondhatjuk, hogy igen, tudom, hiszem, és gyakorlom azt, amivel hozzájárulhatok a világ mũködéséhez. Elmondhatjuk róla azt, hogy ebben a Világban vagyok otthon.

A tervem az volt, hogy az önfelvállalásról írok, és egy ehhez kapcsolódó történetet osztok meg, de mivel már a bevezetõ leírás elég hosszúra sikeredett, így ezt megtartom fõ mondanivaló tartalomnaknak, és a következõ alkalommal fogom érinteni a mit gondolnak rólunk mások témáját, valamint mesélni az ön-felvállalásról. Köszönet ezen képességért és azért, hogy ha megértünk rá, kiérdemeltük, ha méltóak vagyunk rá, és kellõképp alázatosak is, akkor kapjuk hozzá az Univerzum tamogatását. Köszönet azért is, ha ezt a feladatot, küldetést nem vesszük  komolyan, akkor azt elveszik tõlünk. Majd megtanítanak újra- értékelni ezt, megdolgozni érte, hogy érdemesek legyünk újra visszakapni azt! Köszönet a csatornáért, a frekvenciáért, és minden egyes emberért, aki erre ráhangolódik, aki befogja, és folytonosan fogja ezt a csatornát! Köszönet minden érzésért, kinyilvánított, megosztott kommunikációért! Legyen az akár verbális vagy non-verbális! Az energia áramlik, az érzes, a szeretet pedig intelligens módon megtalálja az útját. Oda áramlik, ahol szükség van rá! Mindenhova!

A bennem mostanság felismerésre jutott, elmémet megnyitó, szívet-lelket melengetõ, meditációs és jóga körökben is ismert szóval, kifejezéssel elköszönve:

NAMASTE, azaz, I bow to the divine you/ Meghaljok benned az Isteni felé!

By: Ivi, 31/05/20, Budapest

Fotó: Nyíri Ivett, Florida

Stílusosan, az olvasáshoz illõen ajnánlom nektek a 639Hz kommunikáló, sugárzó, tiszta pozitív szeretet energia/ szívcsakra frekvenciát!

 

https://www.youtube.com/watch?v=5T_QxR8aclQ

A bejegyzés trackback címe:

https://tortenetterapia.blog.hu/api/trackback/id/tr6215731982

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.